Activiteiten

ACTIVITEITEN TOT NU TOE

Februari 2015

Fondsenwervingsdiner met gastspreker: onder leiding van voorzitter Joshua Livestro werd door een gemengd gezelschap gedebatteerd over de vraag hoe de Europees-Russische verhoudingen zich de komende jaren zouden moeten en kunnen ontwikkelen.

Zomer 2015: online fondsenwervingscampagne

Onder abonnees van de website www.jalta.nl werd een fondsenwervingscampagne gehouden.

Januari 2016

Fondsenwervingsdiner met gastspreker: onderwerp van debat was ditmaal een tour d’horizon door een prominente gastspreker. In het rondetafeldebat ging het vooral over de mogelijke gevolgen van Brexit, immigratie en de toekomst van internationale samenwerkingsorganisaties.

Juni 2016

Borrel voor donateurs in het Amsterdamse College Hotel. Bij deze gelegenheid gaf econoom en journalist Edin Mujagic een korte presentatie over zijn nieuwe boek. Donateurs die de €50 toegangsprijs hadden betaald, kregen daarvoor niet alleen een borrel en een aangenaam gesprek met de auteur maar ook een door hem gesigneerd exemplaar van zijn boek.