Beleidsplan Stichting Jalta

Beleidsplan Stichting Jalta.

 1. Wat doet de Stichting?

In het eerste jaar van oprichting, zal de Stichting zich met name richten op het financieel steunen van de website www.jalta.nl. Daartoe zal de Stichting de volgende activiteiten ondersteunen:

 1. Het bouwen en lanceren van een website met de url: www.jalta.nl;
 2. Het aantrekken van journalisten en auteurs die bereid zijn het publieke debat te voeren op de website en daarbuiten.
 3. De promotie van de website.

Overige activiteiten zoals het financieel steunen van debat-bijeenkomsten, het uitgeven van Publicaties, en andere activiteiten die het publike debat bevorderen zijn vooralsnog op later datum voorzien.

 1. Hoe werft de Stichting middelen?

De Stichting Jalta werft financiele middelen door middel van donateurs die, al dan niet maandelijks, een donatie storten.

Ook zal de Stichting actief op zoek gaan naar sponsoren (hetzij privé personen, hetzij bedrijven en/of instellingen) die de Stichting financieel willen steunen.

Initiatieven als het uitgeven van gedrukte publicaties en het organiseren van evenementen kunnen in de toekomst eveneens bijdragen tot het werven van middelen die de Stichting financieel in staat stellen het beoogde doel te realiseren.

 1. Het beheer van het vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting zal in eerste instantie worden aangehouden op een bank- en/of spaarrekening.

 1. Besteding van het vermogen van de Stichting

De Stichting zal haar vermogen aanwenden om het publieke debat in Nederland te stimuleren door middel van financiele ondersteuning van onder andere:

 1. Het bouwen en onderhouden van een platform voor de website jalta.nl
 2. De promotie van de website
 3. Het betalen van vergoedingen aan auteurs en sprekers
 4. Het (voor-) financieren van publicaties
 5. Het (voor-) financieren van debat-bijeenkomsten en evenenmenten
 6. Het financieel ondersteunen van activiteiten die overeenkomen met de doelstelling van de Stichting, maar door derden worden georganiseerd
 7. Overige kosten die het stimuleren van het publieke debat in Nederland redelijkerwijs met zich mee kan brengen.