Categorie archief: Geen categorie

Doelstelling van de Stichting Jalta

jaltaaaDe Stichting Jalta heeft ten doel het bevorderen van democratie en media, pluriformiteit en vrijheid van meningsuiting, en al hetgeen daarmee samenhangt.

De Stichting beoogt haar doel te bereiken door het initieren en financieel steunen van initiatieven die het doel van de Stichting bevorderen en ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan websites waarop dagelijks nieuwe opinie- dan wel journalistieke producties geplaatst worden, maar ook door het (al dan niet financieel) steunen van initiatieven als publicaties, lezingen, debat-bijeenkomsten, tv- en radio-optredens, en dergelijke.

Door ruimte te bieden aan het publieke debat beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.